Sremska Mitrovica – Prema predviđenoj dinamici radova, tokom prošle godine, u okviru I faze radova izgrađeno je 4 km vodovodne mreže od izlaska iz Zasavice I do ulaska u Ravnje.

Kompletan posao na trasi buduće distributivne mreže nastavljen je polaganjem polietilenskog cevovoda prečnika 200 mm kroz Ravnje prema centru sela. Tokom ove godine mogli bi se steći uslovi za prve priključke na javni sistem vodosnabdevanja.

Anketa koja je sprovedena u selu pokazuje veliko interesovanje meštana za najveću investiciju u tom selu u oblasti komunalne infrastrukture.

Za meštane Ravnja kojih ima oko 1400 u oko 400 domaćinstava posebno je važno što će biti priključeni na javni vodovodni sistem, jer će im to omogućiti dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće.

Za I fazu radova namenjeno je 14 miliona dinara. Polovinu sume plaća sremskomitrovački „Vodovod“, a polovinu Grad Sremska Mitrovica.

Po prvi put „Vodovod“ iz sopstvenih sredstava finansira kapitalne projekte tog tipa. Na ovaj način se nastavlja ostvarivanje planova na poboljšanju uslova života u seoskim sredinama. Dostupnost zdrave pijaće vode svakako je osnovni preduslov za dalji razvoj sela.

radovi u Ravnju

Možda Vam se svidi i