Sremska Mitrovica – U sremskomitrovačkoj zgradi opštinske uprave danas je održan sastanak mreže za borbu protiv trgovine ljudima u Sremskoj Mitrovici, na kojem se sproveo fokus grupni intervju sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva u gradu, a posebna tema koja se obrađivala jesu izazovi u identifikaciji žrtava trgovine ljudima među migrantskom populacijom – procene rizika i realno stanje na terenu.

„Prošle godine je nevladina organizacija „Atina“, koja se bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima uz pomoć Evropske Unije i Vlade, kancelarije Srbije za saradnju sa civilnim društvom formila jednu mrežu koja se bavi prevencijom i zaštitom žrtava trgovinom ljudima u Sremskoj Mitrovici zbog toga što je Mitrovica specifično područje sa specifičnim problemima. Građani Sremske Mitrovice bivaju identifikovani kao žrtve trgovine ljudima u drugim krajevima zemlje i u drugim zemljama i nakon toga se vraćaju ovde, a postoji i broj onih koji se trafikuju izvorno ovde u ovom gradu i regiji koja ga okružuje“, rekla je Jelena Hrnjak, koordinatorka nevladine organizacije „Atina“.

Hrnjak je dodala da se na osnovu različitih istraživanja došlo do zaključaka da među migratskom populacijom postoji velik broj onih koji upadaju u različite rizike i različite tipove eksploatacije i napomenula da su upravo zbog toga odlučili da pozovu mrežu da se okupi i da proba da se dođe do nekih odgovora, prvenstveno na pitanje šta se tačno po tom pitanju dešava u Sremskoj Mitrovici kao i da probaju da iznađu neka rešenja za budući period.

Projekat „Otvaranje dijaloga“ koji se sprovodi u pet gradova u Srbiji u suštini se bavi tom temom i preventivnim aktivnostima koje će sprovesti na lokalu u periodu septembar/oktobar.

Mreža za borbu protiv trgovine ljudima u Sremskoj Mitrovici formirana je 2013. godine a svoj rad u ovoj godini nastavlja kroz projekat „Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju“ koji sprovode NVO Atina i Centar za zaštitu tražioca azila APC/CZA, a koji finansijski podržavaju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u okviru Programa jačanja civilnog društva. Sastanku će prisustvovati profesionalci/ke iz opštinske uprave, predstavnice/i policije, Centra za socijalni rad, zadravstvenih ustanova, Crvenog Krsta, obrazovnih institucija, Kancelarije za mlade, lokalnih organizacija civilnog društva i drugi koji su u zajednici prepoznati kao značajni partneri na ovom veoma važnom poslu.

Poslednjih godina primetan je trend povećanja broja migranata koji iz različitih razloga, dobrovoljno ili prisilno migriraju kroz našu zemlju. U prilog tome govori i podatak da je prošle godine u Srbiji bilo podneto 5065 zahteva za azil, dok je samo u prva tri meseca ove godine podneto preko 2000. Migracija je postala učestala i snažna, i samim tim problemi sa kojima se tražioci azila u Srbiji suočavaju se umnožavaju. Veliki broj tražioca azila i migranata u Srbiji je izložen riziku od različitih vidova nasilja i u potrazi za drugačijim, boljim i srećnijim životom, a u nedostatku alternative postaju lake mete osobama koje ranjivost mogu da zloupotrebe i da budu u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, što je prepoznato od strane EU kao jedan od ključnih problema čijem rešavanju Republika Srbija treba da se posveti.

U okviru projekta „Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između migrtanata i građana u lokalnim zajednicama o međusobnoj toleranciji i nenasilju“ osnažiće se kapaciteti organizacija civilnog društva i institucija u zajednicama da formulišu adekvatne lokalne odgovore na migracione fenomene i zajedno sa migrantima otvore interkulturni dijalog o međusobnoj toleranciji i nenasilju. Takođe ustanove i organizacije u okviru ove mreže biće značajan resurs za planiranje i sprovođenje aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima među migrantskom populacijom.

Cilj prvog koordinaciong sastanka jeste da se stekne jasnija slika o dešavanjima u opštini Sremska Mitrovica po pitanju migranata, kao i da se nađu efikasna rešenja i razvijaju mehanizmi za prevladavanje ovog problema.

Možda Vam se svidi i