Sremska Mitrovica – Kod nas su sve popularnije, a u nekim zemljama kao što su Australija i Kanada elektronske cigarete već su zabranjene.

Prema najnovijim preporukama Svetske zdravstvene organizacije prodaju ovog proizvoda maloletnim licima trebalo bi zabraniti jer predstavljaju opasnost po zdravlje.

U dokumentu koji je objavila SZO stručnjaci se zalažu za zabranu upotrebe tih cigareta u zatvorenim prostorima sve dok se ne dokaže da para koja se prilikom tih cigareta izdiše nije opasna po zdravlje osoba koje se nalaze u istom prostoru.

Elektronske cigarete se sastoje od baterije, kertridža sa nikotinom, rastvorom propilen glikola ili glicerina pomešanog sa vodom i pumpice koja tečnost pretvara u paru. Nikotin se unosi elektronskom cigaretom unosi bez plamena i bez duvana ili katrana.

Kada su se prvi put pojavile smatrane su zdravijom alternativom običnim cigaretama, ili sredstvom koji će pomoći pri odvikavanju od duvana, ali podaci raznih istraživanja ne govore tome u prilog.

Nemački stručnjaci tvrde da propilen-glikol, koji čini 90 odsto sadržaja elektronske cigarete, a koji joj se dodaje da bi se stvorila nikotinska para, može da izazove trajno oštećenje respiratornog sistema.

Budući da su elektronske cigarete u slobodnoj prodaji i nisu klasifikovane kao medicinski aparati, samim tim ne podležu ni regulaciji duvanskih proizvoda, barem ne u većini država

U Srbiji se ovaj proizvod prodaje bez ikakve zabrane, sve veći broj je specijalizovanih radnji koje se bave isključivo njihovom prodajom, a nije redak slučaj da se mogu kupiti i u apotekama.

Možda Vam se svidi i