Sremska Mitrovica – Da li vam se desilo da pri kupovini nekog proizvoda na kome stoji jedna cena, na kasi bude sasvim druga, najčešće veća?

U takvim slučajevima ne treba da dozvolite da vam taj proizvod naplate po drugoj ceni, već isključivo po onoj koja je na proizvodu u trenutku kupovine i označena.

akcija-specijalno-snizenje

Ukoliko prodavac ne ispoštuje to, vaše pravo kao potrošača jeste da prijavite sve nepravilnosti koje uočite pri kupovini tržišnoj inspekciji ili udruženju za zaštitu potrošača.

Prodavci na razne načine pokušavaju da ostvare što veći profit, na vama je da gledate šta kupujete i gde. Pored smanjenja gramaže koje je sve popularniji način zarade, a funkcioniše po principu da se proizvdu ne menja ambalaža, već samo smanjuje gramaža, čega potrošači najčešće nisu ni svesni, još jedan od načina kojim se pokušava ostvariti veći profit jeste prodaja robe na takozvanim “akcijama” ili sniženjima.

negativno-snizenje-akcija

Nije redak slučaj da se proizvod reklamira po jednoj, akcijskoj ceni, da je uredno obeležen, istaknut, ali da je ta cena po kojoj se reklamira viša od regularne. Mozak potrošača reaguje na reči sniženje, akcija, povoljno, najbolja cena, ali se svakako pri kupovini ne treba zaletati, dobro pogledajte koja je sadašnja cena, a koja je bila prethodna, koja ukolikoje sniženje u toku mora biti naznačena.

Novi Zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu 21. jula ove godine, i doneo je rešenja kojima bi se trebao stvoriti ambijent za bolje ostvarivanje potrošačkih prava. Među najznačajnjim je kolektivna zaštita potrošača kojom se sankcioniše nepoštena poslovna praksa i nepravične ugovorne odredbe.
Pored toga, druge novine su: obaveza isporuke robe u ugovorenom roku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako drugačije nije ugovoreno; onemogućeno je nametanje opravke robe potrošaču u prvih 6 meseci od obavljene kupovine; olakšan je način podnošenja reklamacija – trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, dok je rok u kome trgovac odgovara na reklamaciju skraćen sa 15 na 8 dana; zabrana odbijanja od prodaje robe ili pružanja usluge; u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa, organizacije potrošača dobijaju značajnu ulogu, propisivanjem mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka od značaja za potrošače i da budu članovi komisija koje odlučuju o prigovorima potrošača; veća uloga jedinica lokalne samouprave, u smislu podrške aktivnostima udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača; predviđen je član o edukaciji potrošača kojim se u nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja uključuju i teme iz oblasti zaštite potrošača i drugo.

You may also like