Sutra ističe rok za prijavu štete

Sremska Mitrovica – Sutra ističe rok za prijavu šetete nastale usled poplava na građevinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu.

Do sada je Gradskoj upravi za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove podneto nešto manje od 60 zahteva, dok je Gradskoj upravi za poljoprivredu podneto 481 zahtev za štetu nastalu na poljoprivrednom zemljištu, koji obuhvataju 1061 hektar obradive površine, a šteta je procenjena na oko 131 milion dinara. Među ove zahteve predata su i dva koja se odnose na štetu nastalu sled poplava na pčelarstvu i svinjarstvu.

Tokom sutrašnjeg dana biće spremna sva individualna rešenja o šteti.

Potvrde o šteti na građevinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu oštećena lica mogu podići u gradskim upravama.

You May Also Like