Sremska Mitrovica- Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica biće održana u sredu 17. decembra.

Na dnevnom redu 31. zasedanja Skupštine naći će se, između ostalog:

1. Predlog odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu
2. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01- 30.09.2014.
3. Program rada Skupštine grada za 2015. godinu
4. Izmene i dopune programa poslovanja PU “Pčelica” sa izmenama finansijskog plana za 2014. godinu

Gradsko veće grada Sremska Mitrovica održalo sednicu u petak 12. decembra i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 31. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za sredu, 17. decembar i to:
1. Predlog odluke o pribavljanju, rspolaganju, i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama,
3. Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone Salaš Noćajski 1grad Sremska Mitrovica
4. Strategija razvoja socijalne zaštite grada Sremska Mitrovica 2014-2019. godine
5. Lokalni akcioni plan za unapređenje obrazovanja i zapošljavanja Roma i Romkinja u gradu Sremska Mitrovica za period 2014-2019. godine
6. Program poslovanja Javih preduzeća za 2015. godinu i to:
– JP “Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica”
– JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica
– JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica
– JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica
– JP “Srem gas” Sremska Mitrovica
7. Program poslovanja za 2015. godinu i plan javnih nabavki za 2015. godinu preduzeća “Sirmijumput” DOO Sremska Mitrovica.

You may also like