Sremska Mitrovica – Pre više od pola godine Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa Garancijskim fondom raspisao je konkurs za dodelu subvencija za sufinansiranje dela kamate dugoročnih kredita.

Kako je konkurs privukao mali broj zainteresovanih lica, Gradska uprava za poljoprivredu donela je Odluku o izmeni i dopuni konkursa, kojim će se obuhvatiti širi spektar sredstava za nabavku.

Po ovom konkursu sufinansiraće se kamate po kreditima za nabavku:

Kombajna
Traktora
Drugih samohodnih poljoprivrednih mašina
Priključnih poljoprivrednih mašina i
Opreme ( iz oblasti proizvodnje žitarica, bilja, voća, povrća, opreme za sušare, navodnjavanje, za zaštitu od elementarnih nepogoda, opereme za stočarsku proizvodnju i dr.).

Minimalno odobren iznos dugoročnog kredita iznosi 5.000,00 evra, a maksimalan 100.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti. Krediti se odobravaju na 7 godina sa kamatom od 7,5%, koja uz učešće Grad iznosi 3,6%.

You may also like