Šta ako nemate zeleni karton kada prelazite u Bosnu?

Sremska Mitrovica – Ako automobilom krećete put BiH, ne zaboravite da izvadite „zeleni karton“.
Vozače koji uz dokumentaciju na granici ne pokažu i ovaj dokument, carinici na graničnom prelazu sa BiH, ljubazno šalju u najbližu špediciju kako bi izvadili ovaj dokument.

Dok zeleni karton koji se vadi u nekim od osiguravajućih kuća ili AMSS-u, košta oko 3.000 rsd, i važi do isteka premije obaveznog osiguranja, na graničnom prelazu sa BiH ovaj dokument košta 3.000 rsd i važi samo tri dana.

Ako zaboravite na nabavku zelenog kartona, međunarodna potvrda da je vozilo osigurano, prelazak u susednu BiH, koštaće vas papreno. Obavezno pre puta proverite šta vam je potrebno za putovanje da ne bi dodatno plaćali, već skupa dokumenta.

Zeleni karton u Srbiji nije jeftin, u većini evropskih zemalja ne naplaćuje se kao u Srbiji, u pojedinim zemljama je potpuno besplatan, a u nekim zemljama iznosi svega nekoliko evra.

Cene zelenog kartona osiguravajućih kuća

DDOR 3.000
AMSS 2.910
DELTA ĐENERALI 2.980
DUNAV OSIGURANJE 2.000

Potrebna za zeleni karton

♦ saobraćajna dozvola
♦ dokaz o uplati
♦ polisa obaveznog osiguranja na uvid

ZEMLJE POTPISNICE SPORAZUMA U KOJIMA VIŠE NIJE OBAVEZNO POSEDOVANJE ZELENE KARTE SU: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uključiv Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uključiv Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

ŠTO SE CRNE GORE TIČE, KAO I DO SADA ZELENI KARTON NIJE NEOPHODAN ZA PUTOVANJE NA OSNOVU SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE.

POSEDOVANJE ZELENE KARTE OBAVEZNO JE kada se ulazi na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko

You May Also Like