Sindikati policije: Pomoć od 10.000 dinara?

Sremska Mitrovica – Predstavnici deset policijskih sindikata zatražili su od MUP i Vlade Srbije da obezbedi da radnici MUP nastave da primaju meseču pomoć od 10.000 dinara.

Oni smatraju da ta pomoć ne sme biti ukinuta, kako je najavljivano zbog mera štednje, a traže i potpisivanje novog kolektivnog ugovora za radnike MUP-a.

Prema rečima predsednika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, deset policijskih sindikata, sa ukupno 15.000 članova, udružila su se kako bi se rešila tri ključna problema koja pogađaju pripadnike policije u Srbiji.

Kolektivni ugovor za radnike MUP potpisan je pre više od dve godine zahvaljujući angažovanju Policijskog sindikata Srbije.

Sindikat Srpske policije

You May Also Like