Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica zajedno za vodoprivrednim preduzećima trenutno je u procesu pripreme kompletne projektne dokumentacije po kojoj će se sanirati nasipi oštećeni ovogodišnjim majskim poplavama.

“Imamo nekoliko kritičnih tačaka na prostoru od 102 km odbrambenih nasipa koje obuhvata teritorija grada Sremske Mitrovice. Sanacija tih tačaka je prioritet grada i mi moramo sanirati kako kritične tačke na keju, tako i sve druge kritične tačke koje se nalaze van samog grada, a duž nasipa su. Postoji još jedna stvar koja je jako problematična, a na kojoj ćemo raditi, a tiče se nepostojanja zemljanog nasipa između Ravnja i Crne bare”, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Nedimović.

Nedimović je dodao da očekuje da će se tokom jeseni završiti projekta dokumentaciju i da će se Grad Sremska Mitrovica pojaviti kao aplikanti kod Kancelarije za obnovu i razvoj, kao i kod nekih drugih organizacija poput Svetske banke i Evropske banke za konstrukciju i razvoj.

Preliminarni troškovi sanacije nasipa iznose oko između 8 i 9 miliona eura.

Možda Vam se svidi i