Sremska Mitrovica – Nijedan građanin nije do sada podneo prijavu za plaćanje poreza na veći godišnji prihod od propisanog.

Rok da to učine je 15. maj ove godine, na osnovu izmena zakona, rok za podnošenje prijava produžen je za dva meseca.

Limit za one koji će do 15. maja prijavljivati prihode na osnovu objavljene prosečne godišnje zarade u 2013. godini, i ove godine iznosi tri prosečne republičke godišnje zarade. Poresku prijavu podnose svi koji su u 2013. zaradili više od 2.185.488 dinara.

Olakšica na utvrđeni limit 2,18 miliona dinara, na ime poreskog obveznika je 291.398, dok se za jedno izdržavano lice odbija 109.274 dinara.

Prosečna godišnja zarada u 2013. godini iznosi 728.496 dinara, na osnovu objavljenih podataka o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2013. godini („Službeni glasnik RS“, 6/14).

You may also like