Sremska Mitrovica – Juče su osmaci polagali završni ispit iz matematike, a evo i rešenja.

Uputstvo za ocenjivanje
1. Svaki zadatak donosi najviše 1 bod.
2. Učenik može da dobije 0,5 bodova samo u zadacima u kojima je to predviđeno
Uputstvom.
3. Sve što je učenik pisao u testu grafitnom olovkom se ne uzima u obzir prilikom
bodovanja.
4. Ne priznaju se odgovori u kojima su neki delovi precrtani ili ispravljani
hemijskom olovkom.
5. Priznaju se tačni odgovori u kojima je i traženi postupak napisan hemijskom
olovkom.
6. Samo u zadacima u kojima piše Prikaži postupak prikazani postupak u zadatku
utiče na bodovanje.
7. U zadacima u kojima ne piše Prikaži postupak pregledači boduju samo odgovor.
8. Ukoliko je učenik u zadatku u kome piše Prikaži postupak dao tačan odgovor, a
nema ispravan postupak (postupak nekorektan ili nema postupka) za takav odgovor ne
dobija predviđeni bod.
9. Ako je učenik u zadatku dobio dva različita rešenja od kojih je jedno tačno, za takav
odgovor ne dobija predviđeni bod.
10. Ukoliko učenik napiše tačan odgovor ‒ broj u nekom drugom obliku, a u zadatku nije
data instrukcija kako taj broj napisati, učenik dobija odgovarajući bod.
11. Priznaju se odgovori u kojima je učenik tačno odgovorio, ali je tačan odgovor jasno
označio na drugačiji način od predviđenog (npr. precrtao je slovo, a trebalo je da ga
zaokruži).
12. Ukoliko učenik napiše odgovor van predviđenog mesta, a ispod teksta zadatka, za
tačan odgovor dobija odgovarajući bod, odnosno 0 bodova ako nije tačan.
13. Ukoliko je odgovor tačan, a sadrži i deo koji je nevažan, ili se ne odnosi direktno
na zadatak, taj deo ne treba uzimati u obzir prilikom bodovanja.
14. U zadacima u kojima se ne zahteva od učenika da odgovore upišu po određenom
redosledu, pri bodovanju ne treba uzimati u obzir redosled.

1. Manji su 0,002, 0,1 i 0,12. Tačna tri odgovora – 1 bod.
Tačna dva odgovora – 0,5 bodova.
2. Putnik će uštedeti 840 dinara.
Primer korektnog postupka: 3.400 – 2.560 = 840 Tačan odgovor – 1 bod.
Napomena: Zadatak mora da ima korektan postupak.

3,4,5

6. Zaokružene tačno 3 duži:
AC, BC i FE
Napomena:
Ukoliko je učenik na slici tačno zaokružio tetive
priznati kao tačan odgovor.Tačna tri odgovora – 1 bod.

7. P = 52 cm kvadratnih
V = 24 cm kubnih
Primer korektnog postupka: P = 2 · (4 · 3 + 4 · 2 + 3 · 2) = 52 V = 4 · 3 · 2 = 24
Tačna dva odgovora – 1 bod.
Tačan jedan odgovor – 0,5 bodova.
Napomena: Zadatak mora da ima korektan postupak.

8. Milena je odlučila da u svojoj sobi čija je površina 14 m kvadratnih završi domaće zadatke iz matematike i srpskog jezika. Na radni sto čija je dužina 12 dm stavila je čašu sa 2 dl soka, olovku mase 12 g, laptop mase 2,5 kg, lenjir dužine 30 cm, svesku i zbirku. Nakon 1,5 h vežbanja matematike
napravila je pauzu od 30 minuta/minut/min/min, a zatim nastavila da piše sastav iz srpskog jezika.
Tačnih sedam odgovora – 1 bod.
Tačnih pet ili šest odgovora – 0,5 bodova.

9. A (0, 3); B(3, 0); C( 6, 3); D(3, 6) Tačna četiri odgovora – 1 bod.

10, 11

12

13, 14

15. Najveću visinu ima Kaćina/Kaća ruža.
Primer korektnog postupka: K = 43 cm T = 42 cm D = 42,5 cm
tj. Učenik je preveo sve dužine u istu merni jedinicu i tako
odredio najveću visinu.
Tačan odgovor – 1 bod.
Napomena: Zadatak mora da ima korektan postupak.

16. Vera je slušalice platila 2.604 dinara.
Primer korektnog postupka:
I način
2 800 · 0,93 = 2 604
II način
2 800 · 0,07 = 196
2800 – 196 = 2 604
III način
2 800 : 100 = x : 93
100x = 260 400
x = 2 604
Tačan odgovor – 1 bod.
Napomena: Zadatak mora da ima korektan postupak.

17, 18

19

20. d) SSSR-a
Napomena: Ukoliko je učenik tačan odgovor upisao u prazno polje tabele priznati kao tačan odgovor.
Tačan odgovor – 1 bod.

Možda Vam se svidi i