Sremska Mitrovica – Beograd – Sindikat zaposlenih u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio je da će danas nastaviti da protestuje ispred Vlade Srbije, pošto jučerašnji štrajk nije doneo nikakvo razrešenje njihovih problema.

Za 12:00 časova je predviđen novi protest, a prema rečima predsednice sindikata Republičkog PIO fonda, Ljiljane Kremić ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, „radikalizovaće proteste i tražiti smenu menadžmenta Fonda PIO i Ministarstva rada“.

U Filijali Sremska Mitrovica, kao i u svim ostalim organizacionim jedinicama Fonda, obezbeđen je minimum procesa rada za vreme štrajka, shodno Odluci Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Odluci direktora Fonda o minimum procesa rada, tako da se svi poslovi obavljaju u obimu 30%, osim poslova koji su izuzeti iz minimum i obavljaju se u celini, bez obustave – isplata penzija, plaćanje računa, medicinsko veštačenje, ranije ugovoreni poslovi, kao i poslovi čijim nečinjenjem bi se ugrozilo zdravlje stranaka ili nanela materijalna šteta po građane ili Fond. Totalne obustave rada nema, jer se odluka sprovodi vrlo striktno i svakodnevno kontrolisano.

Podsećamo da zaposleni u Fondu traže od države da im ne smanjuje zarade sve do momenta kada će u javnom sektoru biti uvedeni platni razredi, prema kojima će se određivati plate u svim državnim institucijama. To bi, prema najavama iz Ministarstva finansija, trebalo da se dogodi u julu.

Prosečna neto plata zaposlenih u Fondu PIO u martu je iznosila 53.769 dinara, što je primetno iznad republičkog proseka, ali je smanjenjem na osnovu preporuke državnog revizora došla do 39.000 dinara, što je nešto ispod republičkog proseka.

You may also like