Sremska Mitrovica – Prema informacijama Agencije za privatizaciju stigle su prve ponude za kupovinu neke od 502 društvene i državne firme u restrukturiranju.

O kojim firmama je tačno reč, još uvek nije poznato, jer prema pravilniku Agencije za privatizaciju te informacije još uvek nisu zvanične i javne.

Poziv zainteresovanim investitorima za prikupljanje njihovih inicijalnih ponuda za kupovinu neke od ovih firmi raspisan je 15. avgusta, a biće otvoren tačno mesec dana, do 15. septembra.

Od investitora se očekuje da u svojim pismima izlože programe privatizacije za preduzeća koja nameravaju da kupe.

U ovim firmama zaposleno je oko 90 000 radnika, a ukoliko se ne nađu kupci za njihove firme zaposlenima će biti ponuđen socijalni program. Preduzeća u tom slučaju čeka redovna procedura stečaja u skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o stečaju.

Jedna od 502 firmi koje čekaju privatizaciju u Srbiji jeste i sremskomitrovačko preduzeće “Putevi”.

Možda Vam se svidi i