Procenjena šteta na infrastrukturu u opštini Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici formirana su tri tima za procenu štete koja je nastala usled poplava.

Tim koji se bavio procenom štete na infrastrukturi na teritoriji opštine Sremska Mitrovica detaljnom kontrolom došao je do cifre od 4,5 miliona dinara koliko iznosi procenjena šteta.

Jovan Dobrić, direktor JP “Direkcija za izgradnju grada” objasnio je da je ovaj tim vršio konrolu nad lokalnim putevima, drvoredima, elektroenergetskim objektima javne rasvete, kao i nad vodnim objektima atmosferskih kanalizacija.

Tim koji radi na proceni štete na privatnim objektima (kuće, vikendice, pomoćne prosttorije, ekonomski objekti) očekuje da će sa konačnom procenom završiti u roku od mesec dana, s obzirom da je veliki obim posla u pitanju.

Kao i procena štete na privatnim objektima, i procena štete na poljoprivrednim dobrima još uvek je u toku.

You May Also Like