Sremska Mitrovica – Poljoprivredni proizvođači koji su kupili mineralno đubrivo preko računa suočavaju se sa problemima u ostvarivanju svog prava na regres.

„Svi smo mi u ovoj državi ubeđivali poljoprivredne proizvođače, posebno velike, da ne rade sa kešom, da otvore račune, da uđu u sistem PDV-a i da robu kupuju preko računa“, izjavio je direktor udruženja „Žita Srbije“ Vukosav Saković, dodajući da sada oni poljoprivrednici koji su kupili đubrivo preko računa ne mogu da ostvare pravo na podsticaje.

Saković tvrdi da je poljoprivrednicima prethodni ministar u vreme predizborne kampanje, obećao da će svo đubrivo, koje bude nabavljeno i kupljeno preko računa, biti izjednačeno sa onim koje je kupljeno za keš.

„Međutim, ta obećanja nisu sastavni deo uredbe koja je izašla i u ozbiljnom problemu se nalaze svi poljoprivredni proizvođači, koji su đubrivo kupili preko računa… Oni ne mogu da podnesu zahtev za podsticaj“, tvrdi Saković.

Udruženje „Žita Srbije“ je na zahtev proizvođača uputilo pismo Ministarstvu poljoprivrede tim povodom, i zamolilo da ga uzme u razmatranje i nađe adekvatno rešenje, ukazao je Saković.

Ministarstvo poljoprivrede donelo je u aprilu Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo, kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo sa ciljem unapređenja proizvodnje kroz stimulisanje nabavke određenih inputa za proizvodnju, a krajem meseca izdato je i saopštenje u kojem se govorilo o mogućnosti ostvarivanja prava na regres i na osnovu fakture i otpremnice umesto samo uz fiskalni račun, kako je prvobitno bilo predviđeno.

Registrovani poljoprivredni proizvođači (pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava) imaju pravo na korišćenje regresa za gorivo (evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1).

Takođe imaju pravo i na korišćenje regresa za đubrivo (azotno dubrivo – AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i razlicite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota) ako u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine, ove inpute kupe za radove u poljoprivredi.

Svako registrovano gazdinstvo ima pravo na 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara po hektaru za kupovinu mineralnog đubriva.

Regres za kupljeno gorivo odobrava se u visini od 50 dinara po litru kupljenog goriva odnosno odobrava se regres u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva.

Zahtevi za ostvarivanje prava za regres za gorivo odnosno đubrivo podnose se jedanput godišnje u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i to u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Poljoprivrednici su u obavezi da uz zahtev za regres prikažu i fiskalne račune kupljenog inputa.

Možda Vam se svidi i