Sremska Mitrovica – Najavljena prinudna naplata struje prema svim dužnicima iz kategorije domaćinstava počinje danas, dok je prinudna naplata struje od privrede moguća tek od oktobra.

Firme, kako privatne tako i državne, koje duguju za struju, mogle bi da se nađu na meti privatnih izvršitelja – od oktobra, i za razliku od domaćinstva za koje je limit za pokretanje postupka prinudne naplate dug od 100 dinara, njima će biti tolerisana i veća dugovanja.

Kako će izgledati prinudna naplata sutrje?

Nakon što dobiju predmete od “EPS snabdevanja” izvršitelji će prvo doneti zaključke o izvršenju koje će uručivati dužnicima. Taj zaključak će uručiti dužniku, ali ako to ne uspe iz prvog puta, to će ponovo pokušati za 15 dana. Ako ni tada ne uspeju da im uruče zaključak, uručiće im se preko oglasne table suda i to će se smatrati kao da je dužnik primio zaključak.

Time se stiču uslovi za prinudno sprovođenje izvršenja naplate.

Dužnici nakon prijema zaključka o izvršenju prinudne naplate imaju pravo prigovora u roku od pet radnih dana od dana prijema zaključka. Takođe se od prijema zaključka dužnicima ostavlja i rok od osam dana da plate dug zajedno sa troškovima postupka i kamatom, u tom slučaju bi platili samo pola nagrade izvršitelju.

Popisu imovine će se pribegavati u krajnjem slučaju ukoliko ne bude nađena neka druga imovina koja je prikladna za sprovođenje izvršenja naplate.

Izvršitelji će sami ići na teren, ali ako se ustanovi da za tim postoji potreba, mogu da traže i asistenciju policije.

Možda Vam se svidi i