Sremska Mitrovica – Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u osnovnu muzička školu „Petar Krančević“ traje od 28. do 30. aprila.

Roditelji prijavljuju dete za pohađanje nastave na željenom instrumentu koji odgovara njihovom uzrastu i istovremeno se izjašnjavaju da li prihvataju da njihovo dete pohađa nastavu na alternativnom instrumentu ako na željenom ne bude mesta.

Za šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje (klavir, harmonica, flauta, violin, viola, violončelo, tambura i gitara) mogu konkurisati deca koja do početka školske godine (1. septembra 2014. godine) nisu navršila devet godina.

Za četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje (clarinet, saksofon, truba) mogu konkurisati samo deca koja do početka školske godine (1. septembra 2014. godine) nisu navršila jedanaest godina

Za kontrabas i udaraljke mogu konkurisati deca koja do početka školske godine (1. septembra 2014. godine) nisu navršila petnaest godina.

U prvi razreda osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano prethodnim tačkama, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Za dvogodišnje osnovno muzičko obrazovanje (solo pevanje) mogu konkurisati samo deca koja su do početka školske godine (01. septembra 2014. godine) navršila četrnaest godina.

Prijemni ispita biće realizovan 30. juna 2014. godine. Za više informacija posetite sajt muzičke škole „Petar Krančević“. http://www.krancevic.com/upis-ucenika-u-osnovnu-muzicku-skolu/

Možda Vam se svidi i