Prevencija trgovine ljudima

Sremska Mitrovica – U svečanoj sali Mitrovačke gimnazije danas je održana tribina na temu prevencije sukoba u zajednici vezano za migrante i azilante, kao i na temu prevencije trgovine ljudima u ovoj ciljnoj grupi.

Zašto prevencija trgovine ljudima kod migrnata i azilanata?

Poslednji pokazatelji ukazuju na činjenincu da među migrantima i azilantima postoji veliki broj onih koji spadaju u rizičnu i osetljivu grupu, s obzirom da su ovi ljudi najčešće bez novca i sredstava za život, često sami i nezaštićeni, a samim tim podložni različitim oblicima eksploatacije i trgovine.

“Bez obzira što se ova frupa ljudi kratko zadržava u našem gradu predstavljaju metu trgovcima ljudima i iz tih razloga želimo mlade ljude koji su danas prisutni na ovoj tribini da upoznamo sa problemima koje imaju migrant i azilanti na teritoriji grada Sremske Mitrovice. Cilj nam je prevencija sukoba u zajednici, jačanje kapaciteta podrške grada Sremske Mitrovice tim ljudima, a isto tako cilj je i da pokušamo da prepoznamo i sprečimo trgovinu ljudima među njihovim redovima”, rekla je Snežana Stanisavljević, direktorka Centra za socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovici i koordinator Lokalne mreže za borbi protiv trgovine ljudima gradaSremska Mitrovica.

Stanisavljević je naglasila da je Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima i u prethodnom periodu bila aktivna. Prošle godine u saradnji sa policijom i ostalim članovima mreže održane su preventivne radionice u svim razredima ekonomske škole, gimnazije, tehničke škole u Sremskoj Mitrovici, kao i u mesnoj zajednici Sava iz razloga što u toj zajednici živi najveći broj Roma, a prema podacima i oni jesu grupa koja je po ovom pitanju ugoržena.

Pored predstavnika lokalne mreže koju čine Centar za socijalni rad „Sava“, Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, Policijska uprava Sremska Mitrovica, Gradska uprava za obrazovanje, Crveni krst Sremska Mitrovica, Humanitarno udruženje „Prijatelji“, Centar za ekonomsko unapređenje Roma – CEUR i udruženje Ženska inicijativa Jefimija ovoj tribini prisustvovali su studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, učenici Mitrovačke gimnazije, kao i učenici ekonomske škole 9. maj iz Sremske Mitrovice.

Trgovina ljudima je:
vrbovanje;
prevoz;
predaja;
prodaja;
kupovina;
posredovanje u prodaji;
sakrivanje ili držanje osobe

uz primenu:
sile ili pretnje;
dovođenja u zabludu;
zloupotrebe ovlašćenja;
zloupotreba poverenja, odnosa zavisnosti teških prilika drugog;
zadržavanjem ličnih isprava;
davanjem iliprimanjem novca ili druge koristi

You May Also Like