Sremska Mitrovica- U sredu, 19. novembra, sa početkom u 12.00 časova u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica (Vizitorski centar) u Sremskoj Mitrovici održaće se završna konferencija u okviru projekta “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”, koju organizuju Unija ekologa iz Beograda i Centar za okoliško održivi razvoj.

Projekat “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH” finansiran je u okviru IPA programa prekogranične saradnje Serbije i Bosne i Hercegovine, a realizovao se tokom protekle dve godine u partnerstvu sa opštinama Bijeljina, Zvornik i Bratunac iz BiH, kao i opštinama Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija iz Srbije.

Tokom konferencije će biti predstavljeni rezultati ostvareni tokom realizacije projekta, pre svega Plan održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnom području Srbije i BiH, koji će biti osnova buduće prekogranične saradnje na nivou loklanih samouprava, ali i na nivou organizacija civilnog društva.
Osim toga Konferencija će biti prilika za formalizaciju buduće međuopštinske saradnje potpisivanjem Protokola o saradnji na zajedničkoj implemetaciji projekata od prekograničnog i regionalnog interesa.

You may also like