Prevencija HPV infekcija

Sremska Mitrovica – U periodu od 17. do 24. novembra u okviru programa “Prevencija HPV infekcija kod devojčica školskog uzrasta u AP Vojvodini” u svakoj osnovnoj školi u Vojvodini biće sprovedena anonimna anketa i informisanje roditelja/staratelja o preporučenoj imunizaciji protiv HPV infekcija.

Opšti cilj Programa je prevencija HPV infekcija (infekcija humanim papiloma virusom) kod devojčica školskog uzrasta u AP Vojvodini putem povećanja znanja zdravstvenih radnika i roditelja/staratelja o preporučenoj imunizaciji protiv HPV infekcije.

U cilju podizanja svesti, informisanja i povećanja znanja roditelja i staratelja devojčica uzrasta 5. razreda osnovne škole označaju preporučene imunizacije protiv humanog papiloma virusa Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa mrežom zavoda za javno zdravlje na teritoriji AP Vojvodine sprovodi informisanje i anonimno anketno istraživanje među roditeljimadevojčica uzrasta 11-12 godina (5. razred osnovne škole) o stavu u vezi sa vakcinacijom protiv HPV infekcije.

Na osnovu dobijenih rezultata sagledaće se potreba za uvođenjem preporučene imunizacije protiv Humanih papiloma virusa (HPV) i predložiti Pokrajinskoj vladi donošenje posebnog programa zdravstvene zaštite koji će za cilj imati sprovođenje preporučene imunizacije protiv HPV u narednom periodu.

Humani papiloma virus (HPV) infekcija

Humani papiloma virusi su grupa DNK virusa i svi su vrlo infektivni (zarazni). To su jedini virusi koji u organizmu ljudi i životinja mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, tj. do tumorskog rasta, usled DNK mutacija. Većina infekcija ovim virusom nije opasna po život (ili bar to do danas nije poznato). Humani papiloma virusi stvaraju epitelne tumore kože i sluznica. Veoma su uporni i otporni na razne lekove.

Manifestacije infekcije humanim papiloma virusima mogu se klasifikovati kao: latentne (bez simptoma), subkliničke (slabo izražene) ili kliničke (vidljive), a mogu biti različitih lokalizacija i izgleda.

Neki od tipova ovog virusa uzrokuju rak grlića materice, ali i anusa, vagine i spoljašnjih polnih organa žene (vulva). Isti virusi, mada ređe, mogu da budu odgovorni i za kancer penisa, a kod osoba koje upražnjavaju genitalno-oralni seks i za rak usne šupljine i glasnih žica. Maligna transformacija je uglavnom primećena kod osoba sa genitalnim bradavicama, kada se one ponavljaju, kao i kod pacijenata sa poremećajem imuniteta.

You May Also Like