Ističe rok studentima za produženje prava na porodičnu penziju, kažu u PIO fondu.
Dokumentaciju treba predati do 30. oktobra.

500_maja
Kako im ne bi bila obustavljena isplata porodične penzije do kraja oktobra svi studenti u Srbiji trebalo bi da PIO fondu dostave nove potvrde o svom školovanju. Oni su u obavezi da dokažu da pohađaju odgovarajuću školu, i to treba da čine blagovremeno, bez odlaganja, po upisu svake školske godine.

Kako naglašavaju u PIO, za učenike je rok bio do kraja septembra, a za studente je do 31. oktobra. Kada je reč o apsolventima, koji i dalje imaju pravo da polažu ispite u toj školskoj godini, pravo korišćenja porodične penzije se nastavlja do diplomiranja, ali ne duže od navršenih 26 godina.

Deca do 15 godina imaju pravo na porodičnu penziju bez obzira na to da li se školuju, srednjoškolci do 20 godina, a studenti do navršenih 26 godina. Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.

Možda Vam se svidi i