Sremska Mitrovica – Ostvarivanje porodične penzije pored toga što je nemoguće preživelom partner vanbračne zajednice, ima još niz zakonskih regulativa koje koče da oni kojima po pravilu penzija sleduje ostvare i pravo na nju.

Šta se dešava ukoliko se korisnik porodične penzije zaposli?

Pravo na porodičnu penziju automatski se gubi bilo to zaposlenje na određeno, neodređeno ili samo honorarno.

“Za svaki vid angažovanja za koji se isplaćuje ugovorena novčana naknada, bez obzira na vrstu ugovora o radu, obavezna je prijava na osiguranje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, razlika između honorarnog rada, stalnog zaposlenja ili rada na određeno vreme se ne pravi jer se u bazi podataka matične evidencije Fonda sva ta lica registruju kao osiguranici“, objasnila je Tanjugu direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević.

Pravo na porodičnu penziju mogu da ostvare samo članovi porodice umrlog osiguranika koji je imao najmanje pet godina staža ili ispunio uslove za invalidsku penziju, to može biti suprug ili supruga, deca, roditelji ili bračni drug iz razvedenog braka kome je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Prema zakonu deca dobijena u bračnoj ili vanbračnoj zajednici bez razlike imaju pravo na primanje porodične penzije do 15. godine života bez obzira da li se školuju. Ukoliko dete ili deca idu u srednju školu to pravo ostvaruju do 20. godine, a oni koji studiraju do 26. godine.

Žene koje ove godine nasleđuju porodičnu penziju ne smeju biti mlađe od 51,6 godina, a udovci 56,6 godina. Penzijskim zakonom iz 2011. godine starosna granica za njeno ostvarivanje i za muškarce i za žene svake godine do 2017. godine, se podiže za 6 meseci.

Ukupan broj porodičnih penzionera posle isplate penzije za januar 2014. godine na teritoriji opštine grada Sremske Mitrovice je 4.243 i to u kategoriji zaposlenih porodičnu penziju prima njih 3.610, u kategoriji samostalne delatnosti 166, u kategoriji poljoprivredne delatnosti 434 i u kategoriji vojnih lica njih 33.

You may also like