Poreska uprava: Prijavu slati dok ne dobije status podnete

Sremska Mitrovica – Poreska uprava je saopštila da danas ističe rok za elektronsko podnošenje pojedinačne prijave za poreze i doprinose po odbitku (PPP-PD), za isplate izvršene u januaru 2014. godine.
Poreska uprava: Prijavu slati dok ne dobije status podnete.
poreska_uprava1

Ukoliko iz bilo kojih razloga poslata prijava nije prihvaćena kao podneta, isplatilac prihoda, odnosno podnosilac prijave, treba da nastavi sa upućivanjem prijave sve dok ona ne dobije status podnete.
Ako iz bilo kojih razloga isplatioci prihoda nisu ni pokušali podnošenje za isplate izvršene u januaru 2014. godine, moraju to učiniti što hitnije.

Propuštanje roka za slanje PPP-PD prijave predstavlja prekršaj prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navela je Poreska uprava.

You May Also Like