Sremska Mitrovica – Banke su znatno pooštrile uslove za korišćenje kreditnih kartica. Od sada građani koji nemaju posao, a kojima je istekao period važenja kreditne kartice više neće moći automatski da ih produže.

Da bi produžio važenje kreditne kartice sada se od klijenata zahteva da dostavi prosek tri poslednje zarade, kao i da da pristanak da banka može da povuče izveštaj Kreditnog biroa. Razlog je rast nenaplativih kredita u Srbiji, ali i onih koji ne mogu da izmiruju dugove za kreditne kartice, pa centralna banka od banaka zahteva da za svakog građanina imaju urednu evidenciju o visini primanja, ali i o tome kakvi su klijenti.

Tako sada oni koji nemaju posao ili su i bili neuredni prilikom izmirivanja rata za kreditne kartice pa su evidentirani u Kreditnom birou ne mogu da očekuju da će im banke ponovo odobriti korišćenje plastičnog novca.

Do sada je bila praksa da kada istekne period važenja kartice banke ih automatski produžavaju, najčešće do dve, pa i tri godine.

Iz Eurobanke je potvrđeno da prilikom produžavanja korišćenja kreditne kartice od klijenata zahtevaju i izveštaj Kreditnog biroa i prosek primanja u poslednja tri meseca, isto važi i za klijente Unikredit banke, kao i banke Inteza.

Možda Vam se svidi i