Sremska Mitrovica – Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da su juče isplaćene subvencije u iznosu od dve milijarde dinara i to 6.000 dinara po hektaru, poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na subvencije u bilnoj proizvodnji.

I u Sremskoj Mitrovici, kako je rečeno iz Uprave za trezor filijale Sremska Mitrovica juče su isplaćene prve subvencije poljoprivredncima.

Prema saopštenju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede subvencije se isplaćuju na osnovu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u 2014. godini.

Poljoprivredni proizvođači su u obavezi da zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u biljno proizvodnji dostave Upravi za trezor u periodu od 1. maja do 30. juna.

Kako bi ostvarili pravo na podsticaje u iznosu od 6.000 dinara po hektaru, poljoprivrednici treba da popune dva istovetna zahteva sa podacima koje su uneli u prijavu o produžetku registracije gazdinstva.

Uprava za agrarna plaćanja i Uprava za trezor su svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dostavili detaljno uputstvo o registraciji gde su navedene i šifre za proizvodnju koje su poljoprivrednici obavezni da upišu u zahtev za ostvarivanje prava na pomenute podsticaje.

Pravo na subvencije imaju samo gazdinstva do 100 hektara.

Ministarstvo podseća da je donelo i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo.

Zahtevi za regresirano gorivo, odnosno đubrivo podnose se jedanput godišnje u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i to od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Poljoprivrednici su u obavezi da uz zahtev za regres prikažu i fiskalne račune kupljenog inputa. Svi registrovani poljoprivredni proizvođači, dakle pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, imaju pravo na korišćenje regresa. Kada je reč o gorivu, to su evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1, a od đubriva regresirani će biti AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota. Poljoprivrednici kupuju ove inpute od 1. januara do 15. novembra ove godine.

Svako registrovano gazdinstvo ima pravo na 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara po hektaru za kupovinu mineralnog đubriva. Regres za kupljeno gorivo odobrava se u visini od 50 dinara po litru kupljenog goriva odnosno odobrava se regres u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva.

Možda Vam se svidi i