Ponovo povećan dozvoljen nivo aflatoksina

Sremska Mitrovica – Po novom pravilniku koji je stupio na snagu, maksimalni dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku povećan je sa 0,05 do 0,25 mikrograma po kilogramu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Ovaj pravilnik stupio je na snagu 15. jula, dan nakon objavljivanja u “Službenom glasniku”, a primenjuje se do 31. decembra 2014. godine.

Odluku je donela ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz saglasnost ministra zdravlja.
Naziv tog dokumenta je Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Prethodno je na snagu prvog jula na snagu stupio pravilnik kojim je nivo aflatoksina sa 0,5 smanjen na 0,05 mikrograma po kilogramu.

You May Also Like