Počele isplate prvih umanjenih plata i penzija

Zaposleni u javnom sektoru i deo penzionera u decembru će prvi put primiti umanjene plate i penzije na osnovu mera Vlade Srbije za postizanje uštede u budžetu.
socijalna-pomoc
Propisi o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija su u primeni od 1. novembra, a država na taj način planira da u budžetu godišnje uštedi ukupno oko 400 miliona evra, odnosno mesečno oko 33 miliona evra, kako bi smanjila fiskalni deficit.

Primenom tih propisa prestao je da važi solidarni porez kojim su od 1. januara 2014. do decembarskih isplata bile smanjenje plate zaposlenih u javnom sektoru veće od 60.000 dinara. Smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara Vlada Srbije je, kao meru stabilizacije i dugoročne održivosti javnih finansija, oročila do kraja 2017. godine.

Plate u javnom sektoru veće od 25.000 dinara su smanjene lineralno po stopi od 10 odsto, dok su penzije smanjene tako što je iznos veći od 25.000 dinara smanjen po stopi od 22 odsto, a iznos veći od 40.000 dinara po stopi od 25 odsto. Zarade u javnom sektoru su smanjene zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima budžeta, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, preduzećima u većinskom državnom vlasnistvu, javnim agencijama i Narodnoj banci Srbije.

Njima su, pored plata, po stopi od 10 odsto smanjena i druga stalna primanja veća od 25.000 dinara, kao što su naknade za članstva u organima upavljanja i nadzora, radnim grupama, savetima i komisijama. Od smanjenja mesečnih primanja izuzeto je 61 odsto penizonara, odnosno oko milion do ukupno 1,7 miliona penzionera, čije su penzije do 25.000 dinara.

You May Also Like