Sremska Mitrovica – Vlada Vojvodine otpočela je realizaciju konkursa preko koga će poljoprivrednici iz Vojvodine moći da obezbede dugoročne kredite za izgradnju montažnih silosa, a za novu kreditnu liniju Garancijski fond je obezbedio grancije od 200 miliona dinara.

silos-bolzan-villa-fontana

Sporazum o početku realizacije konkursa potpisali su Garancijski fond Vojvodine i predstavnici četiri banke koje će učetvovati u programu – Komercijalna banka, Banka inteza (Intesa), Kredi agrikol banka (Credit Agricole) i Aik banka.

Putem konkursa poljoprivredni proizvođači moći da dobiju kredite sa najpovoljnijim kamatama, kako bi se rešio problem skladištenja žitarica u Vojvodini, pre svega kod malih i srednjih gazdinstava. Na konurs se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti za sredstva u iznosu od 5.000 do 150.000 evra.

Kreditne linije su do sedam godina. Korisnici mogu da biraju da li će anuitetne planove praviti sa varijabilnom kamatnom stopom, gde je maksimalna varijabilna stopa 6,75 odsto, a fiksna 7,5 odsto.

You may also like