Odnošenje komunalnog otpada se sela

Sremska Mitrovica – Prema gradskoj Odluci o održavanju čistoće u selima donetoj u oktobru svi meštani seoskih sela sa teritorije grada u obavezi su da sav komunalni otpad odlažu u kante čiji sadržaj će dalje transportovati JKP „Komunalije“ na Regionalnu deponiju Srem – Mačva.

U prethodna dva meseca podeljeno je više od 9.000 flajera u selima u cilju obaveštavanja meštana sela sa novom gradskom odlukom, a sa odnošenjem smeća prema utvrđenom rasporedu već se krenulo.

Za ovaj posao trenutno je u toku nabavka jedng kamiona za odvod komunalnog otpada od 22 kubika koji će u narednom periodu koristiti za odvoz komunalnog otpada iz seoskih područja.

809_nskomunalci_f

„Želeo bih da apelujem na ljude da odlažu svj komunalni otpad prema uputstvima, jer prema ovoj Odluci odvoz komunalnog otpada sa sela je obavezno. Više ne postoji mogućnosti da se komunalni otpad odlaže na bilo kakve improvizovane deponije koje su pravljene u selima“, rekao je Radoslav Jevremović, direktor JKP „Komunalije“.

Obračun za komunalni otpad na selu vrši se u skladu sa gradskom odlukom i to po metru kvadratnom, a ukoliko bilo ko od korisnika ima problema sa kvadraturom koja je napisana, uz potvrde o veličini prostora ili poziv na koji komisija izlazi na teren moguće su korekcije.

Računi su u ovoj godini u skladu sa planom za 2014. godinu uvećani dva puta po 10 odsto i to jednom u aprilu, drugi put u oktobru. Kao jedan od učesnika u projektu Regionalne deponije Srem – Mačva JKP „Komunalije“ je u obavezi da sav sakupljen otpad na teritoriji opštine Sremska Mitrovica deponujemo na regionalnu deponiju, i upravo to je razlog poskupljenja s obzirom da se deponovanje komunalnog otpada na Regionalnu deponiju JKP „Komunalije“ plaća.

Jevremović je dodao u slučaju da računi za odnošenje komunalnog otpada stižu na adrese domaćinstava koja su napuštena, potrebno je da se ti ljudi čija domaćinstva su napuštena jave u „Komunalije“, kako bi stornirali prispele račune i stopirali stizanje novih.

„Što se trenutno naplate tiče još uvek se ne može govoriti o konkretnim brojkama, jer je ova Odluka relativno sveža i tek je u procesu prihvatanja meštana. Kao i svaki početak i ovaj je težak, ali je ovo nešto što mi moramo sprovesti u nekom, da kažem narednom periodu i mislim da će ljudi shvatiti značaj odnošenja komunalnog otpada iz sela jer to je nešto što se ne odnosi samo na nas i na neko trenutno stanje, to je nešto što treba da ostavimo i narednim generacijama.“, rekao je za kraj Jevremović.

komunalije

You May Also Like