Sremska Mitrovica – Na zadovoljstvo mnogih građana Srbije avgustovski račun za struju je poslednji koji uključuje i TV pretplatu koja se od septembra ukida.

Do sada su svi građani Srbije koji poseduju strujomer morali na mesečnom nivou plaćati 500 dinara za TV pretplatu, što će od septebra da se promeni, ne za stalno ali bar na neko vreme.

Na osnovu Zakona koji je nedavno donet tv pretplata će se ponovo uvesti 2016. godine, ali sa malim izmenama. O1. januara 2016. za RTS i RTV će se plaćati taksa, koja po Zakonu neće biti viša od 500 dinara. U međuvremenu ova dva servisa biće finansirana iz budžeta.

TV taksa će se plaćati na račun Uprave za trezo. Javni medijski servis biće u obavezi da svakom obvezniku do kraja godine, dostavi 12 obrazaca za takse, a građani da je plate do petog u mesecu za prethodni. Od novca naplaćenog na teritoriji Vojvodine RTV-u će ostajati 70 odsto, a 30 je namenjeno RTS-u. Za neplaćanja TV takse ta dva medijska javna servisa pokretaće postupak naplate i obračunavati kamatu.

Mogućnost oslobađanja obaveze plaćanja TV takse i dalje će postojati za fizička lica sa stopostotnim telesnim oštećenjem, trajno gluva ili slepa lica, korisnike novčane socijalne pomoći, penzionere s minimalnom penzijom, vlasnike više električnih brojila.

Možda Vam se svidi i