Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sa 47 miliona dinara sufinansirao je projekte 28 lokalnih samouprava u Vojvodini od kojih je jedna i Grad Sremska Mitrovica.

Na osnovu Konkursa o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u Vojvodini koji je završen 11. jula ove godine, Gradu Sremska Mitrovica odobrena su sredstva u visini od 6.125.000 dinara. Veća sredstva odobrena su samo Bačkom Petrovcu.

Sredstva su dodeljena radi unapređenja jedinica lokalnih samouprava koje će doprineti njihovim efikasnim upravljanjem i razvojem i osnaživanju lokalnih vlasti da bi odgovorile na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje Evropskoj uniji.

Predstavnici lokalnih smouprava potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

.

You may also like