Od danas skuplje obavezno osiguranje vozila

Sremska Mitrovica – Udruženje osiguravača Srbije saopštilo je da je od danas obavezna polisa osiguranja pri registraciji vozila u Srbiji poskupela za sve kategorije vozila za 45 odsto.

Nova minimalna tarifa premije za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima stupa na snagu 1. jula, objavilo je to udruženje na svom sajtu.

Osnovni razlog za povećanje cena je uticaj primene “bonus-malus” sistema, koji nagraduje dobre i kažnjava loše vozače, pošto tek nešto više od jedan odsto vozača u Srbiji ima “malus” kao sankciju za učinjene prekršaje.

Dodela bonusa vozačima bez prekršaja prouzrokovala je smanjenje premije po osnovu osiguranja autoodgovornosti.

Razlog je i uvođenje fiksne naknade za Republički fond za zdravstveno osiguranje od pet odsto od prikupljene bruto premije, koje društva uplaćuju na račun Fonda, što je direktno umanjenje prikupljene premije.

Zatim očekivano povećanje limita za isplatu štete koje na snagu stupa od oktobra ove godine, u iznosu koji je višestruko veći od postojećih limita.

Naši gradani su trenutno u poziciji da su naknade koje im osiguranja isplaćuju najniže u Evropi, pa se uvođenjem novih, značajno većih iznosa, očekuje da naši građani budu adekvatnije obeštećeni, navedelo je Udruženja osiguravača Srbije.

You May Also Like