Sremska Mitrovica – Poreska uprava Srbije je saopštila da od danas, 01. marta počinje puna primena objedinjene naplate poreza, posle dvomesečnog perioda uhodavanja novog sistema.

Budući da puna primena novog sistema znači da će se prijave koje budu podnešene od 1. marta knjižiti kao obaveze koje je potrebno platiti do datuma koji je naveden u podnetoj prijavi, sistem funkcioniše na sledeći način:

1. Prijave se mogu podnositi svakog dana, uključujući i subotu i nedelju, u periodu između 5 časova ujutro tekućeg dana i 1 čas narednog dana.
Vreme između 1 i 5 sati ujutro rezervisano je za potrebna prilagođavanja sistema Poreske uprave (obnavljanje parametara za obračun, učitavanje odgovarajućih izmena i slično) te u tom periodu sistem neće biti u mogućnosti da prihvata i proverava prijave.

Izuzetno, 1. marta 2014. godine sistem će biti dostupan od 05.00 sati ujutru.

2. Broj odobrenja za plaćanje (BOP) koji Poreska uprava dodeli prijavi koja je podneta, biće u roku od 30 minuta dostupan banci za proveru.

BOP u sebi sadrži sve informacije potrebne za identifikaciju uplate (nema potrebe da se posebno izračunavaju dodatni kontrolni brojevi), a kako se generiše po modelu 97, jedino je potrebno da se u odgovarajuće polje pored BOP u nalogu upiše i oznaka ovog modela, odnosno broj 97.

3. Ako iz bilo kojih razloga u periodu predviđenom za prijem prijava sistem Poreske uprave prestane sa radom, ili način njegovog rada ne bude odgovarajući (sa stanovišta brzine, tačnosti ili neke druge radne osobine) poreski obveznici će biti blagovremeno obavešteni o razlozima, očekivanom vremenu uspostavljanja normalnog režima rada, kao i rešenjima mogućih problema koji mogu nastati kao posledica neodgovarajućeg rada sistema.

U prelaznom periodu, od 1. januara do sada, podneto je oko 300.000 objedinjenih poreskih prijava.

You may also like