Sremska Mitrovica -Poreska uprava Srbije objavila je na svom sajtu da se od 1. jula prijave poreza na dodatnu vrednost (PDV) podnose isključivo elektronski.

„U slučaju da u prijavi postoje neispravnosti ili matematičke greške dobićete o tome obaveštenje u elektronskom obliku. Poreska prijava će se smatrati podnetom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti podataka, kao i identifikacioni broj prijave“, navedeno je na sajtu Poreske uprave.

Na sajtu www.poreskauprava.gov.rs je navedeno i da je, kako bi se omogućio potpun prelazak na elektronsko podnošenje prijava, bilo neophodno da se u obrascu dodaju određena polja. Tako je, primera radi, delimično izmenjen deo prijave koji se odnosi na podatke o podnosiocu, dok je deo koji se odnosi na podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze ostao isti.

„Deo prijave u koji se unose podaci od značaja za utvrđivanje obaveze je ostao neizmenjen, izuzev što se u slučaju postojanja poreza za povraćaj upisuje oznaka 1 (umesto sadašnjeg zaokruživanja izbora DA), ako se opredeljujete za povraćaj, ili se upisuje oznaka 0, ako se opredeljujete za poreski kredit za naredni period“, navedeno je na sajtu Poreske uprave.

Možda Vam se svidi i