Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Uspostavljanje regioanlne biciklističke ture Srem“ počela je obuka pružalaca usluga u turizmu, na temu cikloturizma.

Kroz predavanja i radionice koje drže predavači sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu učesnici obuke biće upoznati sa osnovnim zahtevima i uslugama koje očekuju ciklo turisti. Na prvom predavanju akcenat je stavljen na cikloturizmu i ruralnom turizmu.

IMG_1968

Cikloturizam poslednjih godina postaje sve važnija grana turizma u mnogim zemljama. Aktivan odmor na biciklu uz malo utrošenog novca može da pruži zdrav i stručnjaci kazu ekološki način zabave. U Sremu se tek uspostavlja biciklistička ruta kroz projekat, čiji je jedan od partnera Grad Sremska Mitrovica, a koji zapravo treba da pripremi lokalno stanovništvo zaintersovano za pružanje tog oblika turističke usluge, rekla je Bojana Živković Santrač, Turistička organizacija Sremska Mitrovica.

U toku ove obuke planirano je i kreiranje turističke ponude za svaku od 6 opština, kao i Akcioni plan u uspešnom razvoju destinacije ciklo i ruralnog turizma.

Za vlasnike i članove registrovanih seoskih turističkih domaćinstava organizovana je dvodnevna obuka u etno Tošinoj kući u Jarku.
Sremska Mitrovica je je jedan od partnera u projektu „Uspostavljanje regioanlne biciklističke ture Srem“ za koji je Regionalna razvojna agencija Srem konkurisala i dobila finansijsku pomoć EU.

You may also like