Sremska Mitrovica- Još dok se voda iz poplavljene Jamene, tokom majske nepogode, nije u potpunosti ni povukla, Rotari klub Sremska Mitrovica odlučio je da pomogne unesrećenim domaćinstvima.
Prva takva pomoć je odmah i usledila i za 35 najugroženijih porodica obezbeđeni su šatori za nužni smeštaj.
Sledeći korak humanitarne aktivnosti je učinjen sa rotari klubovima iz Segedina i Baje u Mađarskoj pa je meštanima obezbeđeno preko 40 tona cementa za obnovu domaćinstava. Svako domaćinstvo je 2. septembra 2014. dobilo određenu količinu cementa za saniranje objekata u domaćinstvima.

Rotari klub Sremska Mitrovica odlučio je da renovira, odnosno obnovi zgradu Doma kulture Jamena smatrajući da je ona od opšteg značaja za selo i meštane i da će svima podjednako koristiti, posebno deci i mladima.
Radovi na obnovi počeli su 4. jula i završeni su, a svečana predaja Doma kulture na korišćenje meštanima Jamene biće u petak 31. oktobra 2014. u 17:00 sati.

Vrednost radova na obnovi i renoviranju zgrade pod čijim krovom su: velika sala sa pozornicom za razne kulturne događaje, masovna okupljanja meštana i mogućnost za zimsku nastavu fiskulture osnovaca, omladinska prostorija sa internetom, prostorija za aktivnosti seoskog udruženja žena i sekcija najmlađih, jedna prostorija za društvene aktivnosti omladinskog sportskog kluba, iznosi preko 3.000.000,00 (tri miliona) dinara.

Ova sredstva obezbedio je Rotari klub Sremska Mitrovica uz pomoć: Rotari dstrikta 2483 – Srbija i Crna Gora, Firme „Levi 9“ iz Amsterdama u Holandiji – Predstavništvo Novi Sad, „Marko gradnja“ d.o.o. Ruma, „Metal Tehnika“ d.o.o. Sremska Mitrovica, Rotari kluba Krajova iz Rumune, Rotari kluba Segedin u Mađarskoj, Rotari kluba Segedin-Tisa Mađarska, Rotari klub Baja u Mađarskoj, Rotari kluba Novi Sad, Rotari kluba Sombor, Rotari kluba Pljevlja iz Crne Gore, Rotari klub Metropoliten-Beograd, Rotari kluba Novi Sad-Dunav, Rotari kluba Bečej i Rotarakt kluba Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i