Sremska Mitrovica – Na Departmanu za uređenje voda Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu imaju naučni stav o trenutnoj hidrološkoj situaciji na području Sremske Mitrovice i Šida, posebno sa akcentom na izlivene vode iz Hrvatske.

Posle izlivanja rečnih tokova poplavna bujica relativno brzo gubi na snazi sa širinom, dubinom prodora vode i prepreka na koje voda nailazi. Deo vode apsorbuje tlo koje je na području spačvanskih i morovićkih šuma visoko upijajuće, a ostala voda će se razliti na široku površinu pa će se najverovatnije površinski ili kao podzemne vode uliti u reke Spačvu i Bosut.
Jedino se u slučaju višenedeljnog isticanja vode kroz proboj na Savi može stvoriti dovoljna vodena masa koja bi se mogla preliti na područje istočno od reke Bosut.

Mnogo verovatniji scenario je da će ove vode posle višenedeljnog ležanja po oranicama biti upijene u tlo i ponovo ući u savski sliv, preko Spačve i Bosuta kao podzemne vode ili će, ukoliko do proboja prve linije odbrane uopšte i dođe, druga odbrambena linija zaustaviti vodu.

10262033_10152544958522150_6917120135845759451_n
Ipak, po mišljenju nauke treba preventivno pristupiti odbrani sela oko spačvanskih i morovićkih šuma.

Izvor: SirmiumInfo

Možda Vam se svidi i