Sremska Mitrovica – Svaki četvrti stan za koje je aktivirana hipoteka zbog kašnjenja u otplati kredita oduzet je tokom prošle godine.
Zbog nemogućnosti da otplaćuju kredite ili lizinge, nekretnine se stavljaju u proces javne prodaje. Ovaj trend je aktuelan i u ovoj godini.

Bez stanova, kuća ili poslovnog prostora, ne ostaju samo nosioci pozajmica, nego i žiranti, prijatelji koji su pristali da budu garanti za dugove, ne razmišljajući da će njihovi najbliži da zapadnu u finansijske probleme.

Teorijski, banke imaju pravo da aktiviraju hipoteku nad nekretninom, ukoliko je kašnjenje u otplati kredita tri meseca, ali u praksi se iznalaze mnoga rešenja, kao što je reprogram, grejs-period… Tek kada se iscrpe sve mogućnosti posežu za hipotekom.

Ako se dogovori sa bankom ne ispoštuju, sve što može da se proda ode na „doboš“, banke predaju dugove građana agencijama jer se one NE BAVE prodajom nekretnina.

Sve aktuelniji sajt za javne prodaje je portal “Doboš”, koji sarađuje sa poslovnim bankama.Sudom oduzeta nekretnina i vozilo nudi se licitacijski ili dogovorom zainteresovanim kupcima.

Na specijalizovanom portalu Doboš.rs poslednje četiri godine našlo se hiljade automobila, kuća ili stanova.
Da bi naplatili svoje, banke i lizing kuće preko oglasa prodaju „sve i svašta“.

Sudeći po portalu „Doboš„ čini se da ponuda nekretnina, koje banke prodaju da bi naplatile potraživanja, nikada nije bila veća.

Kada se pretražuje Sremska Mitrovica nema mnogo ovakih nekretnina, tek četiri ili pet. Međutim za grad kao što je Sremska Mitrovica ni ovo nije malo. Primera radi na ovom portalu se jeftino može kupiti kuća u Šašincima. Za samo 3.415 evra, prodaje se zemljište pod zgradom, objektom površine 111 m2, zemljište po zgradom objektom površine 24m2, zemljište pod zgradom objektom površine 18m2, zemljište uz zgradu objekat površine 566m2 i njiva 1. klase površine 61 m2, ukupne površine 780m2 i k.p.br. 959 Selo njiva 1. klase površine 1460 m2 a čija tržišna vrednost iznosi 1.297.844,80 dinara, piše na portalu Doboš.
Naravno, prodaja se obavlja usmenim i javnim nadmetanjem, pa će verovatno krajnja cena biti veća.

Porodična stambena zgrada u Sremskoj Mitrovici, površine u gabaritu 90 m2, prodaje se po početnoj ceni od 19.620 evra, dok stambeni objekat površine u gabaritu 70 m2 na javnom nadmetanju može da se „pazari“ po početnoj ceni od 18.000 evra.

Oduzeta teška mehanizacija nudi se zainteresovanim mušterijama, po malo „jačim“ cenama. Automobili su najtraženiji, jer je uglavnom reč o vozilima starosti do pet godina.
Pod „ostalo“, deo robe u oglasima je kao sa nekog buvljaka. Za male svote novca, prodaje se dvosed, trosed i ostalo.

Ako se nađe kupac, jedan Mitrovčanin će prodajom kućnog bioskopa, telvizora, troseda i dvoseda, možda namiriti potreživanja banke.

 

You may also like