Sremska Mitrovica – Poreska uprava Srbije pozvala je u sredu obveznike samostalnih delatnosti kojima je povećan iznos paušalnog poreza, a koji smatraju da postoji osnov za njegovo preispitivanje, da se jave Poreskoj upravi kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.

Iz Poreske uprave podsećaju da su uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti definisani uredbom koja je u decembru 2013. godine izmenjena i kada je došlo do promene visine osnovice za odredjene kategorije obveznika.

Advokati su tom izmenom rasporedjeni u grupu sa ostalim visokoškolovanim pružaocima usluga, dok je posebna grupa u kojoj su do tada bili brisana.

Takodje, za veliku većinu zanatskih delatnosti polazna osnovica za utvrdjivanje poreza je smanjena.

Iz Poreske uprave ističu da pored razvrstavanja po grupama delatnosti koje imaju jedinstvenu polaznu osnovicu za utvrdjivanje paušalnog poreza, na visinu poreza utiču ostvarena prosečna zarada u Republici, odnosno opštini, kao i primena dodatnih korektivnih kriterijuma (poslovna reputacija, tržišni uslovi…).

Izmenama Uredbe, kako je navedeno, iznos obračunatog paušalnog poreza za odredjene kategorije je očekivano porastao dok je nekima smanjen.

Možda Vam se svidi i