Sremska Mitrovica – U okviru projekta “Mobilizacija zajednice u borbi protiv dečijeg prosjačenja, danas je u Gradskoj kući Sremske Mitrovice potpisan memorandum o saradnji lokalalne samouprave grada, centra za socijalni rad “Sava”, Centra za ekonomsko unapređenje Roma i drugih institucija koja se bave pitanjima Romske populacije.

Projekat “Mobilizacija zajednice u borbi protiv dečijeg prosjačenja” je realizovan u okviru Centra za ekonomsko unapređenje Roma, čiji je cilj komunikacija i razmena iskustava lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, institucija na lokalnom nivou kao što su centri za socijalni rad i policijskih uprava, a u okviru realizacije sopstvenih programa na suzbijanju prosjačenja dece na ulicama u svojim okruženjima.

Ovim projektom nisu uključeni samo predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti već i potencijalni roditelji i deca koja prose na ulicama. U projektu su učestvovala četiri grada: Sremska Mitrovica, Čačak, Novi Bečej i Obrenovac i održano je više od 160 radionica sa deco mi roditeljima.

Tačan broj dece koja prosjače nije moguće ni pretpostaviti, s obzirom na specifičnost ove pojave i činjenice da ne pistoje evidencije i jedinstvena metodologija evidentiranja pojave, niti ujednačen stav stručnjaka o tome šta je dečje prosjačenje. Zato izostaju i planske, osmišljene i svrhovite mere.

Slađana Teodorović, koordinator projekta “Mobilizacija zajednice u borbi protiv dečijeg prosjačenja”, pre potpisivanja memorandum o saradnju rekla, je: “Ono što smo uradili jeste da smo predstavili ovaj projakat članovima lokalnim samoupravama u četiri grada, organizovali radionice zajedno sa decom koja su potencijalno ugrožena i njihhovim roditeljima. Na tim radionicama dobili smo informacije da roditelji ne znaju na koji način da prehrane svoju decu i da prosjačenje vide kao jedino rešenje”.

Teodorović je dodala da ono što oni preporučuju jeste da nevladine organizacije u saradnji sa gradskim vlastima i dalje organizuju radionice kako bi obavestili građane koji nemaju završene osnovne škole, koji ne rade da postoje u nacionalnoj službi vrste poslova koje mogu da dobiju, da mogu da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, da postoji edukativni centar koji može da im pomogne u tome, da postoji “druga šansa”, jer su došli do zaključka da je ova grupa ljudi velikim delom neobaveštena da postoje drugi načini kako mogu da rade da prehrane porodicu.
Na osnovu monitoring svakog od četiri sastanka okruglog stola i upitnika izveo se zaključak da je saradnja svih relevantnih aktera na ovu temu na niskom nivou, zaposleni u lokalnim samoupravama nisu dovoljno informisani da li i postoji segment u planu programa koji je usmeren na decu koja prose, a isto tako da ne postoje nikakvi vidljivi program o informisanju građana na ovu temu. Primećeno je da nema dovoljno stručnog kadra u lokalnim samoupravama koje bi se bavilo pitanjima dečijeg prosjačenja, što umanjuje razumevanje ozbiljnosti i težine ovog problema, al ii loše koordinacije što ne donosi nikakve rezultate na terenu.

Željko Novaković, načelnik gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica je napomenuo da je transparentnost rada gradske uprave u prethodnom periodu došla da izražaja, da su se po pitanju prosjačenja u nekoliko navrata održavani su sastanci, a preko institucija koje pripadaju gradu i kojima je grad osnivač, pre svega Centra za socijalnu zaštitu “Sava” grad je maksimalnoo uključen u rešavanju ove problematike.

Novaković je rekao: “Sama problematika prosjačenja je kritična iz razloga što se prosjačenjem uglavnom bave deca do 15 godina starosti, pretežno romske populacije i to je najugroženija grupa društvene zajednice. Iz tog razloga gradska uprava preko institucija koje se nalaze na teritoriji grada Sremske Mitrovice pokušava da problem koji je evidentan, a koji ne može nikada biti u potpunosti rešen svede na najmnanju moguću meru”.

Postojeći pravni okvir, koji u jednom delu decu koja prosjače prepoznaje kao žrtve eksploatacije, zlostavljanja, zanemarivanja, tu istu decu sa druge strane kriminalizuje i izlaže sistemu represivnih mera. Pojam dečijeg prosjačenja u zakonodavstvu Republike Srbije ne postoji, jer propisi ne sadrže normu koja objašnjava izraz “prosjačenje”, niti se pojava dečijeg prosjačenja odvaja od prosjačenja odraslih. U propisima Republike Srbije prosjačenje se pojavljuje kao način vršenja prekršaja (komunalnog, protiv javnog reda i mira) kao cilj vršenja krivičnog dela (trgovina ljudima, zapuštanje i zlostavljanje maloletnika).

ovaa

Možda Vam se svidi i