Sremska Mitrovica – Danas povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma u osnovnoj školi “Radivoje Popović” održaće se centralna proslava, ovog značajnog dana svim pripadnicma romske populacije.

Poslednjih godina dosta se radilo na unapređenju položaja Roma u društvu, poboljšanju njihovog životnog standard, obezbeđivanja osnovnih uslova za život i školovanje, ali i dalje Romi su najdiskriminisanija i jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji.

Prema rečima Željka Novaković, načelnika za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine gradska uprava svim građanima, pa tako i Romima izlazi u susret onoliko koliko je u njihovoj mogućnosti. „Romi su ljudi koji žive sa nama, imaju ista prava kao i svi ostali, pravo na školovanje, na zaposlenje, na normalan i pristojan život. Problem koji se javlja kod, na primer zaposlenja pripadnika romske populacije nije u diskriminaciji na rasnoj ili nekoj drugoj osnovi, već u nedostatku obrazovanja koje je potrebno za obavljenje određenih poslova“, rekao je Novaković.

Gradska uprava ima dobru saradnju sa Centrom za ekonomsko unapeđenje Roma, ali ovom prilikom Novaković je naglasio da svi građani se bez obzira na nacionalnu, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost za svoje problem mogu se obratiti gradskoj upravi, oni ugroženiji centru za socijalni rad i u saradnji sa gradom pokušati unaprediti život svih sugrađana bili oni Romi ili ne.

Međunarodni dan Roma obeležava se od 1971. sa ciljem ukazivanja na težak položaj Roma u društvu i poboljšanja kvaliteta njihovog života. godine kao odluka koje je doneta na prvom svetskom kongresu Roma u Londonu. Tada je ustanovljena romska zastava, kao i himna za koju su proglašena pesma “Đelem, đelem”.

Možda Vam se svidi i