Sremska Mitrovica – Zaposleni koji ide u penziju, a ne ispunjava u potpunosti uslove, mora da računa na trajno umanjenje prihoda za 0,34 odsto po svakom mesecu koji mu fali do zakonom utvrđene granice.

Pri tom i za odlazak u prevremenu starosnu penziju postoje ograničenja pa tako u nju naredne godine može da ode muškarac koji ima 40 godina staža, a 55 godina života, a žena sa 36,4 godine staža i 54,4 godine života. Ipak, u ovom slučaju, ako muškarac ima prosečnu penziju od 24.000 dinara, mora da računa na trajno smanjenje od 20,4 odsto ili gotovo 5.000 dinara nižu penziju. Žena koja naredne godine ode u penziju sa 54,4 godine života, uz 36,4 godine staža imaće, na prosečnu penziju, umanjenje od skoro 2.500 dinara.

Za žene je predviđeno da se od 2015. pa do 2032. svake godine, pomalo, izjednačavaju sa muškarcima, kada su u pitanju uslovi za odlazak u penziju. Do 2020. će se na svakih šest meseci povećavati starosna granica za odlazak žena u penziju. Početkom 2020. žene će ići u starosnu penziju sa 63 godine života. Nakon toga, do 2032. granica će se pomerati nagore za četiri meseca do konačnih 65 godina života.

Ono što je apsolutna novina jeste da svaka majka koja je rodila po jedno dete, po tom osnovu ima pravo na šest meseci upisanog staža, a ona koja ima dvoje dece u radnu knjižicu upisuje godinu dana. Ostaje i na dalje na snazi pravilo da žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na upisan staž od dve godine.

Beneficirani radni staž neće, prema predlogu izmena Zakona o PIO, moći da imaju oni koji rade administrativno-tehničke poslove, gde god da rade. Izmene Zakona o PIO biće u Skupštini 15. jula, kada i novi Zakon o radu.

Možda Vam se svidi i