“Lokalna strategija ruralnog razvoja”

Sremska Mitrovica – U okviru projekta “Podrška civilnog društva javnoj administraciji u IPA II ruralnom razvoju sa fokusom na Meru 202”, koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizuje se dvodnevna radionica sa temom “Lokalna strategija ruralnog razvoja” koja će se održati u utorak 15. i sredu 16. jula u hotelu “Sirmium”, u ulici Vuka Karadžića 8 u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 10:00 časova.

Radionice će biti organizovane sa ciljem da se obezbedi praktičan teren za saradnju između OCD, nacionalnih državnih institucija i institucija lokalne samouprave, u smislu programiranja ruralnog razvoja. Na ovaj način radionice će poslužiti kao prilika za uspostavljanje lokalnih partnerstava između organizacija civilnog društva, državne uprave i lokalne zajednice u cilju participativnog pristupa u razvoju Lokalnih razvojnih strategija (LDS).

Radionica je otvorena za sve zainteresovane kako iz državnog, tako i iz civilnog sektora.

You May Also Like