Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici, 30. oktobra održaće se 5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA KULTURNOG TURIZMA.
Tema konferencije je „Brendiranje kulturnog nasleđa“, a održaće se organizaciji “Kulturnog foruma” iz Sremske Mitrovice i Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada.

cultural-tourism

Cilj ove konferencije je umrežavanje stručnjaka, istraživača, studenata, privrede jer je kulturni turizam jedna od najvažnijih formi turizma, a zasniva se na kulturnim dobrima.

Razvoj turizma u Srbiji može da se zasniva na bogatom i raznovrsnom kulturnom nasleđu. Postojanje kulturnog turizma u našem regionu doprinelo bi bržem razvoju identiteta i imidža Srbije kao turističke destinacije.

Možda Vam se svidi i