Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će se isplata novčanih naknada preko Poštanske štedionice vršiti po sledećoj dinamici:

• u petak, 25. 09. 2014. godine, isplata novčane naknade nezaposlenim licima, za avgust 2014. godine,

• u subotu, 26. 09 2014. godine, isplata privremene naknade, za februar 2014. godine, koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnicima koji žive na i van teritorije AP Kosova i Metohije

You may also like