Sremska Mitrovica – Izgleda da gde god da se okrenemo kao identifikaciju nam traže ličnu kartu, neki samo na uvid, dok drugi daju sebi za pravo i da je zadrže određeni period, neki pak ne traže ličnu kartu, nego samo JMBG.

Zvanično, lične podatke mogu da traže samo policija i komunalna policija, BIA i VBA, sudovi i carina i poreznici – ako izvršite poreski prekršaj, međutim u praksi je situacija sasvim drugačija.

Ličnu kartu i JMBG nam pored navedenih organa i ustanova traže i banke, škole, fakulteti, laboratorije, klinike, hoteli, portirnice raznih ustanova, turističke agencije, trgovci, kontrolori u autobusima, pa čak i neke teretane, videoteke, noćni klubovi kablovske televizije…

 

sz5policija20srbije1a_f

Po zakonu ličnu kartu ili drugi dokument sa slikom na osnovu koga je moguća vaša identifikacija na uvid mogu da traže pripadnici policije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i to u slučajevima određenim Zakonom o policiji, Zakonom o prekršajima, Zakonikom o krivičnom postupku. Ličnu kartu ili neki drugi dokument na uvid mogu da traže i pripadnici komunalne policije pri organima uprave u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji.

Prema Zakonu o ličnoj karti svako lice koje ima pravo ili obavezu da poseduje ličnu kartu, ima obavezu da je, prema članu 21. istog zakona „nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje.

Ukoliko na zahtev pripadnika policija pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije ne pokažette lični document oni mogu da vam izreknu kaznu od 50.000 dinara ili da zatraže da vas kazne sa 30 dana zatvora, dok gradski policajci mogu da vam napišu kaznu u visini od 10.000 do 50.000 dinara jer ih ometate u vršenju dužnosti.

Prema propisu lice ma koliko bilo ovlašćeno, NE može da vam oduzme ličnu kartu prilikom legitimisanja, imajući to u vidu ne dajte vaša dokumenta na zadržavanje licima koja nisu ovlašćena, jer to je vaše pravo.

licna_karta_u_srbiji

Pored ovlašćenih lica propis određuje i lica koja nisu u obavezi da prodaju robu ili pruže uslugu, iz delokruga delatnosti kojima se bave, ukoliko im ne dozvolite da vas legitimišu. Kao primer imamo Zabranu prodaje, služenje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda, licima mlađim od 18 godina. U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, odnosno duvanski proizvod, dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Biometrijske podatke kao što su otisak prsta i potpis samo republička policija po Zakonu o policiji i po Zakoniku o krivičnom postupku samo republička policija ima pravo da uzme , i to samo u nekim, opravdanim slučajevima.

Da bi bili sigurni da se vaši podaci neće zloupotrebiti dobro treba voditi računa kome i kojim institucijama dajemo uvid u svoje.

Prema jednom istraživanju koje je sprovela kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja prosečan građanin Srbije lične podatke ostavi na čak 300.000 mesta.

Možda Vam se svidi i