Kako povoljnije overiti Založnu izjavu

Od 1. septembra, overa založne izjave koja se prilaže banci za stavljanje nekretnine pod hipoteku prilikom uzimanja stambenog kredita poskupela je 45 puta.

Kako bismo saznali sta sta sve donosi taj novi zakon razgovarali smo sa gospodinom Željkom Radojčićem Generalnim Menađzerom Agencije Apartman o trenutnoj situaciji i izmenama zakona o kupoprodaji nekretnina.

Da li može da se prođe jeftinije?
– Može ako se ne radi predugovor koji košta 50% od iznosa takse za overu ugovora već da se ide direktno na overu ugovora sa oročenom isplatom pod uslovom da je sva dokumentacija u redu. U ovom slucaju su keš kupci u daleko boljem položaju od kreditnih kupaca. Keš kupcima ne moraju da overe ugovor o kupoprodaji, već im je dovoljna potvrdu iz banke o isplati dela ili celog iznosa kupoprodajne cene i ta potvrda je dovoljna za katastar, dok kreditni kupci moraju da overe ugovor o kupoprodaji i time moraju da plate 50% od iznosa takse za overu ugovora , takse za overu založne izjave i bankarske troškove.
Ranije su založne izjave davale banke, a overavali ih sudovi. Sada ih u formi javnobeležničkih zapisa sačinjavaju notari, a naknada za rad beležnika je određena zakonom i tarifama. U zavisnosti od iznosa koji se overava cena takse se krece do 600.000,00 dinara a ranije je maksimalna taksa bila 39.070,00 dinara.
Od ponedeljka 6. Oktobra 2014. smanjiće se cena takse za overu založne izjave za 60% u odnosu na trenutnu.

Da li kupoprodajni ugovor mora da se overi kod notara?
-Overa ugovora ne mora kod notara može i u sudu. Ako se ide kod notara moj savet svim sugrađanima koji su se odlučili da ugovor o kupoprodaji overe kod notara da na vreme zakažu overu jer fiskalizacija kreće i očekuju se velike gužve kod notara a još veće po sudovima. Pored novih zaduženja koja su pala na teret notara oni rade na vanparničnim postupcima i ostavinskim raspravama pa je to jos jedan od razloga zašto je na termin za overu ugovora potrebno čekati od tri do pet dana. Ranije se to završavalo kroz sat vremena.

Da li se za sve overe kod notara čeka toliko?
– Sve što nije predugovor, ugovor i založni ugovor i nije u formi javnobeležničkog zapisa ide brže.

Ko je doneo tu odluku da sada notari moraju da overe kupoprodajni ugovor?
-U praksi EU je da notari tj. javni beležnici odgovaraju i za formu i težinu ugovora. Nova praksa je da se i u Srbiji kao i u zemljama regiona uvedu notari za overu ugovora o kupoprodaji, jer na njima je zakonska obaveza da zaštite kupca u slučaju pokušaja prevare kojih je u ranijoj praksi bilo. Notari treba da provere mogućnost prodaje nekretnine, da nekretnina nije u nekom ostavinskom sporu ili je zaplenjena, kao i da li lice koje prodaje tu nekretninu ima zakonsko pravona to.

Izvor: Kamatica

You May Also Like