Sremska Mitrovica – Zbog novouvedenog trećeg kombinovanog ispita na polaganju male mature dolazi i do promene u bodovanju testova.

Kao i do sada ukupan zbir bodova sa maturskih testova i uspeha u školovanju ostaće isti i iznosiće 100 bodova, od kojih 60 odlazi na uspeh u školi (računaju se 5., 6., 7., i 8. razred, sabere se prosek na kraju školske godine i pomnoži sa tri), a 40 bodova nose završni ispiti. Do sada po 20 bodova su nosili testovi iz srpskg, odnosno maternjeg jezika i matematike.

Uvođenjem trećeg, kombinovanog testa dolazi do promena u bodovanju koje će se ove godine vršti na taj način da tačan odgovor na ispitima iz srpskog i matematike nose 0,8 bodova, dok tačan odgovor na kombinovanom testu se boduje sa 0,4. Što bi značilo da je maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na testovima iz srpskog i matematike 16, a iz kombinovanog testa 8.

Polaganje završnih ispita zakazano je za 16, 17. i 18. jun. Pre završnog ispita zakazan je probni test, 9. i 10. maja. Prvog dana ispita, u ponedeljak, 16. juna, đaci će rešavati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, drugog dana zadatke iz matematike, a trećeg novouvedeni kombinovani test sa pitanjima iz fizike, biologije, hemije, geografije i istorije. Na probi završnog ispita u maju, osmaci će prvog dana raditi kombinovani test, a drugog srpski jezik i matematiku.

Ove godine, za razliku od prethodnih svi zadaci koji će se naći na testovima su nepoznati.

Možda Vam se svidi i