Sremska Mitrovica – Ženski centar „Leona“ iz Sremske Mitrovice, je mesec dana (od 04.08.-03.09.2014 god.) radio na prikupljanju podataka o informisanosti građana opštine Sremska Mitrovica o polno prenosivim bolestima, metodama zaštite i prevencije. Podaci su prikupljeni anonimnim anketama, koje su sadržale 10 pitanja i tri ponuđena odgovora : „da“, „ne“ i „ne znam“, koje su ispitanici ili anketari-istraživači zaokruživali u ime ispitanika.

Projekat je finansijski podržala Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru Javnih radova koji se sprovode na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

Nakon obrade podataka urađena je klasifikacija po polu, starosnoj strukturi i po datim odrovorima na pitanja.

Ukupno je anketirano 300 građana, od toga 168 žena i 132 muškarca, tj. 44% muškaraca i 56% žena.

Anketa je pokazala da su žene spremnije da govore na temu o polno prenosivim bolestima, metodama zaštite i prevencije.

Rezultate ankete možete pogledati OVDE.

Možda Vam se svidi i